Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans