Finska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Arvoisa Herra Presidentti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Hyvä John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Kirjoitamme teille koskien...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Koskien...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Viitaten...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Olisikohan mahdollista...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Haluan kysyä voisiko...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Voisitteko suositella...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Olisimme kiitollisia jos...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Tavoitteemme on...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Kiittäen jo etukäteen...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Parhain terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans