Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans