Danska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Kære Fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til jer angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
I henhold til...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Vil du have noget imod at...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Kunne du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Kan du venligst sende mig...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Du er snarest anmodet til at...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Det er vores hensigt at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du ønsker mere information...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans