Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans