Japanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
代表取締役社長 ・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Escrevemos a respeito de...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Escrevemos em atenção a...
一同に変わって・・・
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Em relação à/ao ...
先日の・・・の件ですが、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Em atenção à/ao...
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escrevo-lhe para saber sobre...
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
Teria a gentileza de...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
・・・・していただけますか?
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
・・・・は可能でしょうか。
Formell begäran, artig
O senhor poderia recomendar...
・・・・を紹介していただけますか。
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Qual a lista atual de preços de...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
ありがとうございました。
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formellt, mycket direkt
Eu espero ter notícias suas em breve.
お返事を楽しみにしています。
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
敬具
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Com elevada estima,
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans