Grekiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Escrevemos a respeito de...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Escrevemos em atenção a...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Em relação à/ao ...
Σχετικά με...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Em atenção à/ao...
Αναφορικά με...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escrevo-lhe para saber sobre...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Escrevo-lhe em nome de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Θα ήταν δυνατόν...
Formell begäran, preliminär
Teria a gentileza de...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formell begäran, preliminär
Eu ficaria muito satisfeito se...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formell begäran, preliminär
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formell begäran, mycket artig
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formell begäran, mycket artig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formell begäran, artig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formell begäran, artig
Devo perguntar-lhe se...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formell begäran, artig
O senhor poderia recomendar...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formell begäran, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formell begäran, mycket direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Qual a lista atual de preços de...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formell begäran, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formell utredning, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formell utredning, direkt
É a nossa intenção...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informar que...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formellt, mycket artigt
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formellt, mycket artigt
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formellt, mycket artigt
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, mycket artigt
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formellt, mycket artigt
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formellt, artigt
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, artigt
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formellt, artigt
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formellt, artigt
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formellt, direkt
Caso precise de maiores informações...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formellt, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formellt, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formellt, mycket direkt
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mindre formellt, artigt
Cordialmente,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Μετά τιμής,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
θερμοί χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Abraços,
Χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans