Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
W nawiązaniu do...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Nawiązując do...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Pozdrawiam,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans