Tjeckiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane/Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Naším záměrem je, aby...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans