Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans