Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans