Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans