Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans