Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans