Danska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Geachte heer President
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Geachte heer
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Kære Fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver til jer angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
I henhold til...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
Vil du have noget imod at...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Kunne du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
Kan du anbefale...
Formell begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Kan du venligst sende mig...
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Du er snarest anmodet til at...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Det er vores hensigt at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hvis du ønsker mere information...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, mycket direkt
Ik hoor graag van u.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans