Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
반가운 철호씨,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
... 가,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans