Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
此致
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans