Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
此致
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans