Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
此致
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans