Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
此致
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans