Japanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
代表取締役社長 ・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
一同に変わって・・・
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
先日の・・・の件ですが、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
・・・・していただけますか?
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか。
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
・・・・を紹介していただけますか。
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
・・・・していただけませんでしょうか。
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
ありがとうございました。
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみにしています。
Mindre formellt, artigt
此致
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
敬具
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans