Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
此致
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans