Finska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

尊敬的主席先生,
Arvoisa Herra Presidentti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Hyvä John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们因为...给您写信
Kirjoitamme teille koskien...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们写这封信是因为...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Koskien...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
Viitaten...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
我写这封信,想询问关于...的信息
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

请问您是否介意...
Olisikohan mahdollista...
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, artig
我们对接受/获得...很有兴趣
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
Haluan kysyä voisiko...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Voisitteko suositella...
Formell begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Olisimme kiitollisia jos...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
Tavoitteemme on...
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您…
Kiittäen jo etukäteen...
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formellt, artigt
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formellt, mycket direkt
期待着尽快得到您的回复。
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mindre formellt, artigt
此致
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
肃然至上
Kunnioittavasti,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Parhain terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans