Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

代表取締役社長 ・・・・様
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
拝啓
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
佐藤愛子様
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
佐藤愛子様
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
佐藤太郎様
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に変わって・・・
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
先日の・・・の件ですが、
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・にさらに付け加えますと、
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・についてお伺いします。
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただけますか?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか。
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介していただけますか。
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
・・・・をお送りください。
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
ありがとうございました。
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
お返事を楽しみにしています。
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
敬具
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
敬白
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
どうぞよろしくお願いします。
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
どうぞよろしくお願いします。
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans