Kinesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

代表取締役社長 ・・・・様
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
拝啓
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
我们因为...给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に変わって・・・
我们写这封信是因为...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
先日の・・・の件ですが、
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・にさらに付け加えますと、
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・についてお伺いします。
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたいです。
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただけますか?
您能将…发送给我吗
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对接受/获得...很有兴趣
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか。
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介していただけますか。
您能推荐...吗?
Formell begäran, direkt
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您…
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
ありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, mycket direkt
お返事を楽しみにしています。
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
敬具
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
此致
敬礼
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
敬白
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans