Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

代表取締役社長 ・・・・様
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
拝啓
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に変わって・・・
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
先日の・・・の件ですが、
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・にさらに付け加えますと、
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただけますか?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか。
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介していただけますか。
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
ありがとうございました。
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
お返事を楽しみにしています。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
敬具
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
敬白
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans