Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

代表取締役社長 ・・・・様
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
拝啓
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓
・・・・様
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
佐藤愛子様
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
佐藤愛子様
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
佐藤太郎様
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
佐藤太郎様
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
一同に変わって・・・
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
先日の・・・の件ですが、
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・にさらに付け加えますと、
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
・・・についてお伺いします。
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
・・・に代わって連絡しております。
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

・・・・していただけないでしょうか。
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
・・・・していただけると大変ありがたいです。
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただければ幸いです。
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
・・・・していただけますか?
Would you please send me…
Formell begäran, artig
是非・・・・を購入したいと思います。
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
・・・・は可能でしょうか。
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
・・・・を紹介していただけますか。
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
・・・・をお送りください。
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
至急・・・・してください。
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
・・・・することを目的としております。
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
大変申し訳ございませんが・・・・
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
お取り引きを開始させていただきたく思います。
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
お力添えいただきありがとうございます。
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
If you require more information ...
Formellt, direkt
ありがとうございました。
We appreciate your business.
Formellt, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
お返事を楽しみにしています。
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
敬具
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
敬白
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
どうぞよろしくお願いします。
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
どうぞよろしくお願いします。
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans