Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans