Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
La contatto per avere maggiori informazioni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Spero di sentirLa presto.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
In fede,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Cordialmente,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans