Danska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Gentilissimo,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Kære Fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver til jer angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i forbindelse med...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
I henhold til...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
Vil du have noget imod at...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
Kunne du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
Kan du anbefale...
Formell begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Kan du venligst sende mig...
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
Du er snarest anmodet til at...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
Det er vores hensigt at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hvis du ønsker mere information...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, mycket direkt
Spero di sentirLa presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
In fede,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Cordialmente,
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans