Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans