Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Αγαπητέ κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητή κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Αγαπητέ Ιωάννη,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Σας γράφουμε σχετικά με...
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σχετικά με...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Αναφορικά με...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Θα ήταν δυνατόν...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Μετά τιμής,
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
θερμοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Χαιρετισμοί,
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans