Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Αναφορικά με...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
θερμοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Χαιρετισμοί,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans