Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Σας γράφουμε σχετικά με...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σχετικά με...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Αναφορικά με...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Θα ήταν δυνατόν...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Μετά τιμής,
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
θερμοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans