Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Monsieur le président,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Monsieur,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Cher Benjamin,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Suite à...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En référence à...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Votre société fut recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Pourriez-vous recommander...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Nous vous prions de...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Cordialement,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans