Finska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Monsieur le président,
Arvoisa Herra Presidentti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Monsieur,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Cher Benjamin,
Hyvä John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nous vous écrivons concernant...
Kirjoitamme teille koskien...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nous vous écrivons au sujet de...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Suite à...
Koskien...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En référence à...
Viitaten...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
J'écris afin de me renseigner sur...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Je vous écris de la part de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Votre société fut recommandée par...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Olisikohan mahdollista...
Formell begäran, preliminär
Auriez-vous l'amabilité de...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formell begäran, preliminär
Je vous saurai gré de...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formell begäran, preliminär
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formell begäran, mycket artig
Je vous saurai gré de...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formell begäran, mycket artig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, artig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
Je me permets de vous demander si...
Haluan kysyä voisiko...
Formell begäran, artig
Pourriez-vous recommander...
Voisitteko suositella...
Formell begäran, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, direkt
Nous vous prions de...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formell begäran, mycket direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Olisimme kiitollisia jos...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Quelle est votre liste des prix pour...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formell begäran, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formell utredning, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formell utredning, direkt
Notre intention est de...
Tavoitteemme on...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formellt, leder till beslut om affär
Nous regrettons de vous informer que...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formellt, mycket artigt
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formellt, mycket artigt
En vous remerciant par avance...
Kiittäen jo etukäteen...
Formellt, mycket artigt
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formellt, mycket artigt
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formellt, mycket artigt
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formellt, artigt
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formellt, artigt
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formellt, artigt
Merci pour votre aide.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formellt, artigt
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formellt, direkt
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formellt, direkt
Merci de votre confiance.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formellt, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mindre formellt, artigt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Ystävällisin terveisin,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Kunnioittavasti,
Formellt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Cordialement,
Terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans