Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Arvoisa Herra Presidentti,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Hyvä John,
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Kirjoitamme teille koskien...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Koskien...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Viitaten...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
... suositteli yritystänne lämpimästi...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Olisitteko ystävällisiä ja...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Haluan kysyä voisiko...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Voisitteko suositella...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Olisimme kiitollisia jos...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Tavoitteemme on...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Kiittäen jo etukäteen...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Terveisin,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans