Franska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Arvoisa Herra Presidentti,
Monsieur le président,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Hyvä Herra,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Hyvä John,
Cher Benjamin,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Kirjoitamme teille koskien...
Nous vous écrivons concernant...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Kirjoitamme teille liittyen...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Koskien...
Suite à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Viitaten...
En référence à...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Kirjoitan tiedustellakseni...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Je vous écris de la part de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Votre société fut recommandée par...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Olisikohan mahdollista...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formell begäran, preliminär
Olisitteko ystävällisiä ja...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formell begäran, preliminär
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, preliminär
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formell begäran, mycket artig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, mycket artig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formell begäran, artig
Haluan kysyä voisiko...
Je me permets de vous demander si...
Formell begäran, artig
Voisitteko suositella...
Pourriez-vous recommander...
Formell begäran, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formell begäran, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
Nous vous prions de...
Formell begäran, mycket direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formell begäran, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formell utredning, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formell utredning, direkt
Tavoitteemme on...
Notre intention est de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formellt, leder till beslut om affär
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Nous regrettons de vous informer que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formellt, mycket artigt
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formellt, mycket artigt
Kiittäen jo etukäteen...
En vous remerciant par avance...
Formellt, mycket artigt
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formellt, mycket artigt
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formellt, mycket artigt
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formellt, artigt
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formellt, artigt
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formellt, artigt
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Merci pour votre aide.
Formellt, artigt
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formellt, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formellt, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Merci de votre confiance.
Formellt, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formellt, mycket direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formellt, artigt
Ystävällisin terveisin,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formellt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Meilleures salutations,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Terveisin,
Cordialement,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans