Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Hyvä John,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Koskien...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Viitaten...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans