Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Hyvä John,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Koskien...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Viitaten...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Terveisin,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans