Ungerska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Kedves John!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Továbbá...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Tisztelettel,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans