Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans