Japanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
代表取締役社長 ・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
一同に変わって・・・
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
先日の・・・の件ですが、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・していただけますか?
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか。
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
・・・・を紹介していただけますか。
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
ありがとうございました。
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみにしています。
Mindre formellt, artigt
Altestime,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
敬具
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans