Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans