Grekiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Σχετικά με...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Αναφορικά με...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Θα ήταν δυνατόν...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Μετά τιμής,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
θερμοί χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans