Finska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Hyvä John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
Koskien...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Viitaten...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans