Danska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
Kære John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
I fortsættelse af...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
I henhold til...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
Med respekt,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans