Arabiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kara Sinjoro Prezidanto,
السيد الرئيس المحترم،
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Estimata sinjoro,
سيدي المحترم،
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
السيدة المحترمة،
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
السادة المحترمون،
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
السيد أحمد المحترم،
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
السيدة نادية المحترمة،
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة نادية،
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
عزيزي أحمد كرم،
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John,
عزيزي أحمد،
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
نكتب لكم بخصوص...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
نكتب لكم بخصوص...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
وعلاوة على ذلك...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
بالنسبة إلى...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Mi skribas por demandi pri...
أكتب للاستفسار عن...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
أكتب إليك نيابة عن...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
لقد تم ترشيح شركتم...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
هل تمانع لو...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
هلاّ تفضلت بـ...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
سأكون ممتنّا إذا...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Formell begäran, artig
Ĉu vi povas rekomendi...
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Formell begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Formell begäran, direkt
Vi estas urĝe petita al...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
سنكون مُمتنين لو...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Kio estas via nuna listoprezo por...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco...
لدينا نية في أنْ...…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formellt, mycket artigt
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formellt, direkt
Se vi bezonas pli informon...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formellt, direkt
Ni dankas vian negocon.
أقدر تعاملك معنا.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formellt, mycket direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
مع خالص التحية والاحترام،
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Altestime,
كل المودة والاحترام،
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
تحياتي الحارة،
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
تحياتي،
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans