Tjeckiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Dear Sir,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
V návaznosti na...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formell begäran, direkt
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, mycket direkt
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respectfully yours,
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans