Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Would you mind if…
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Would you please send me…
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans